9 juli 2012

Till minne,

En moster, mor, syster, fru och vän har lämnat oss.
Även om hon inte längre går bland oss här nere på jorden,
så lever hon kvar inom oss och där lämnar hon oss inte.

Tanke, vars strider blott natten ser. 
Toner, hos Eder om vila den ber.
Hjärta, som lider, som lider av dagens gny.
Toner till Eder, till er vill det fly...
Ur sången Tonerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar